Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Thủy hải sản và Thương mại Thanh Phát

1. Lịch sử hình thành:

Công ty được thành lập năm 1960 với bề dày lịch sử hơn 60 năm với nghề ủ chượp nước mắm truyền thống cá cơm vùng biển miền Trung.

Sở hữu thương hiệu nước mắm truyền thống Nam Phan và thương hiệu con nước mắm truyền thống Kim Sa Ngư.

2. Chất lượng nhà máy sản xuất nước mắm:

ĐẠT CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (VSATTP)

nước mắm truyền thống Kim Sa Ngư VSATTP

ĐẠT CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HACCP – AN TOÀN THỰC PHẨM (Hazard Analysis and Critical Control Points)

nước mắm truyền thống Kim Sa Ngư đạt HACCP

ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN CỦA CỤC QUẢN LÝ THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM HOA KỲ – FDA (Food and Drug Administration)  

nước mắm truyền thống Kim Sa Ngư đạt chứng nhận FDA của Mỹ